Studiu ochi
Crochiu, studiu in creion.
Studiu ochi - grafica

Studiu ochi

Crochiu, studiu in creion.

Portrete

 Dorina Costras Facebook Dorina Costras Twitter Dorina Costras YouTubeDorina Costras Delicious